Domstolene

Har man tabt en skattesag i Landskatteretten og ønsker at gå videre med skattesagen, så er næste klageinstans Østre Landsret eller Vestre Landsret.

Inden man overvejer at gå til Landsretten, skal man være klar over, at man går fra et skatteydervenligt klagesystem (Landsskatteretten) til et skattemyndighedsvenligt klagesystem.

Ved Landsretterne vinder skattemyndighederne omkring 80% af sine sager.

Der er derfor vores vurdering, at hvis ikke Landsskatteretten har afsagt en helt åbenbart forkert kendelse – eller man via vidneførsel kan få andre relevante fakta lagt til grund, så skal man opgive at gå videre med sagen.

Som minimum bør man få en særlig vindervurdering af skattesagen, inden den går til domstolene. Aktino-skatterådgivere vil gerne være behjælpelig hermed. Udgifter til en sådan vurdering berettiger også til statslig omkostningsgodtgørelse.

Print Friendly, PDF & Email