Investering i udenlandske ejendomme

Skattefri opsparing i udenlandske ejendomme

Med vedtagelsen af lov. nr. 426 af 6. juni 2005 blev det besluttet at danske selskaber ikke længere skal beskattes af indtægter vedrørende udenlandske ejendomme, hvilket giver særdeles gode muligheder for skattebegunstiget ejendomskøb.

Da terminskontrakter vedrørende udenlandske ejendomme ligeledes er skattefrie, kan man nu lave et set-up, hvorefter hele ejendomsgevinsten som oftest bliver skattefri – både med hensyn til den udenlandske skat og den danske skat.

Selvom optionskontrakter mv. vedrørende fast ejendom ofte skal tinglyses eller tilsvarende for at være juridisk bindende, så kan ejendommene alternativt placeres i et aktieselskab, hvorefter optionskontrakterne relaterer sig til aktierne i aktie-ejendomsselskabet i stedet for. Sådanne kontrakter skal normalt ikke tinglyses.

Hvis man er uheldig vil overdragelse af ejendomsaktier måske medføre en transaktionsskat på 5 %, men sjældent fuld skat.

Hvis man endvidere placerer ejendomskøbet i et relevant offshore selskab, kan udbyttet også udtages skattefrit, hvis man opfylder nogle bestemte betingelser.

Overvejer du at foretage køb af ejendom i udlandet, så kontakt os snarest.

Print Friendly, PDF & Email