Udenlandske EU-selskaber samt offshore selskaber

Indledning

Ønsker du et EU-selskab eller et decideret offshore selskab, kan vi være dig behjælpelig med at stifte et sådan selskab til en meget rimelig pris.

Det må bemærkes, at EU i 2006 har banet vejen for, at udenlandske selskaber kan operere frit her i landet på helt lige vilkår med danske aktie- og anpartsselskaber, men ofte uden de ulemper, der relaterer sig til disse selskaber. De selskabsretlige fordele ved udenlandske selskaber kan være:

  • Nul kapitalkrav
  • Man kan låne af selskabet (aktionærlån er OK)
  • Man behøver ingen revisor
  • Anonymitet
  • Beskyttelse af immaterielle rettigheder (sagsanlæg)

Anonymiteten opnås enten ved, at der slet ikke skal sker offentliggørelse af regnskabet eller ved, at man har mulighed for at sløre de reelle ejere og ledere via såkaldte nominees.

Konkurrenter kan således ikke se, hvem der står bag selskabet. De offentlige myndigheder i de respektive lande skal dog vide, hvem der er de reelle ejere/ledere, så der er ikke anonymitet i forhold til SKAT.

Prisen for sådanne selskaber varierer, men man kan f.eks. erhverve et Cypernselskab (medlem af EU) for ca. 3.000 EUR og de årlige løbende fradragsberettiget omkostninger bliver omkring 2.000 EUR plus revision. De løbende udgifter driftsudgifter skal dog betales forud.

Skal selskabet have egentlig driftsaktivitet i Danmark (ej holding eller investeringsselskab), så skal selskabet filialregistreres og have tildelt dansk momsnummer, CVR-nummer, og bankkonto, hvilket vi hjælper med.

Et Cypern selskab kan endvidere med meget stor fordel bruges som et holdingselskab for et dansk driftsselskab.

Overskuddet i driftsselskabet efter skat udloddes skattefrit op til holdingselskabet og herfra kan man låne pengene helt lovligt. Man undgår derved udbytte- og indkomstskatten hos aktionæren.

Endvidere kan man opstarte nye driftsselskaber uden at konkurrenterne kan se, hvem der ejermæssigt står bag holdingselskabet.

Også som investeringsselskab er disse selskaber meget fordelagtige. Man opnår alle fordelene ved et selskab – men uden de ulemper, der kendetegner et dansk selskab.

Det er derfor vores ambition, at skatteydere i Danmark i langt højere grad skal benytte et udenlandsk selskab – uanset om de kun har aktiviteter i Danmark eller ej.

Andre links:

Billig og hurtig bogføring

Print Friendly, PDF & Email