EU-direktiver og domme

Udenlandske selskaber som holdingselskaber:

Der er to EU-tiltag i 2005, der definitivt har gjort udenlandske selskaber oprationelle i Danmark.

  1. Den 17. februar 2005 blev der vedtaget et nyt ændringsdirektiv (2005/19/EF), der udvider antallet af selskaber, der nyder EU-beskyttelse i relation til at kunne indgå i skattefri omstruktureringer. Direktivet er implementeret i Danmark med virkning for 1. januar 2006.
  2. EF-domtolen har den 13. december 2005 (C-411/03) tilkendegivet, at selskaber omfattet af fusionsdirektivet har et retskrav på at kunne indgå i diverse skattefrie omstruktureringer, hvis sådanne omstruktureringer er mulige for lokale selskabstyper.
    Ændringsdirektivet, sammenholdt med EU-dommen, indebærer, at alle selskaber, der skattemæssigt bliver hjemmehørende i Danmark (ledelsens sæde i Danmark), kan indgå i diverse former for skattefrie omstruktureringer på samme måde som danske aktieselskaber – herunder offshore selskaber.

Før 1. januar 2006 kunne dette ikke rigtig lade sig gøre. Holdingkonstruktionen skulle typisk etableres ved en skattefri aktieombytning, hvilket ikke altid var muligt, hvis selskaber ikke var indregistreret i et EU-land. Endvidere kunne selskabet ikke indgå i en skattefri fusion. Dette afholdt mange fra at etablere disse selskaber.

Det er slut nu, og da udenlandske holdingselskaber, hverken skal filialregistreres eller momsregistreres, er det utrolig nemt.

Udenlandske selskaber som driftsselskaber:

Skal et udenlandsk selskab have almindelig driftsaktivitet i Danmark, så skal det filialregistres i Danmark. Filialregistreringen er ikke noget problem, hvis selskabet er et EU-selskab. Er det udenfor EU skal der indhentes tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket normalt heller ikke er noget problem.

Problemet med disse udenlandske selskaber har typisk været kontakten med de udenlandske myndigheder. Vælger man ikke et decideret offshore selskab, så skal de udenlandske myndigheder have indsendt et regnskab hvert år.

Vælger man f.eks. et engelsk 1 £ selskab uden revisionspligt, så slipper man for at udarbejde regnskab til den danske Erhvervs- og Selskabsstyrelse, men til gengæld skal de engelske myndigheder have tilsendt et regnskab. Da der ikke tidligere i Danmark har været revisorer eller bogholdere, der tog sig af denne aktivitet, så afholdt det mange fra at erhverve et sådan selskab. Det er nu historie. Der er flere revisorer i Danmark, der udarbejder regnskaber til de engelske myndigheder – og det er typisk billigere end danske regnskaber.

Andre links:
Billige selskaber med begrænset ansvar – smba selskaber
Billig og hurtig bogføring

Print Friendly, PDF & Email