Om Aktino og Mentor tax

Aktino-Skatterådgivere

Aktino-Skatterådgivere startede omkring ultimo 2004 efter initiativ fra Thorbjørn Kristian Henriksen, som på daværende tidspunkt var ansat i Skattecenter Nordsjælland (se hans cv på forsiden).

Oprindelig var det meningen, at Aktino-skatterådgivere kun skulle henvende sig til revisorer og kun føre skattesager, men det har ændret sig meget undervejs. EF domstolen har øget mulighederne for effektiv skatteplanlægning i betydeligt omfang, hvilket er blevet den næststørste aktivitet for vores firma. Det er dog stadigvæk føring af skattesager på anmodning fra revisorer og advokater, der vejer tungest.

I 2007 blev Mentor Tax Accounting SMBA født men henblik på at isolere den internationale skatterådgivning i et selvstændigt selskab, hvilket var nødvendigt bl.a. af forsikringsmæssige forhold, jf. forsikringsforhold under “Skatterådgivning til advokater og revisorer”.

Vi påklager de danske skatteregler til EU-kommissionen på vegne af klienter. Bl.a. har vi påklaget reglerne om grænseoverskridende fusion, skattefri virksomhedsomdannelse og de danske CFC-regler.  Flere af sagerne køre nu efter det særlige EU-pilot forløb, som max må strække sig over 10 uger. Så EU-klagesager behøver ikke at være et tungt forløb.

Som sagsbehandler har Aktino-Skatterådgivere og Mentor Tax accounting pt. en fastansat medarbejder i Danmark, nemlig ovennævnte som er uddannet cand.merc. aud MTL (master of tax law) og har 10 års erfaring fra ansættelse i skattevæsenet. Bl.a. ansættelse i Told- og Skattestyrelsen, Told- og Skatteregion Hvidovre og i forskellige kommunale skatteforvaltninger. Seneste ansættelse var i Skattecenter Nordsjælland (Se CV på forsiden).

Herudover har Aktino skatterådgivere og Mentor Tax to yderligere personer tilknyttet virksomheden på freelance basis. Det er advokat Lars Aaman, som nu er direktør for vores søsterselskab Copenhagen Legal Ltd. (London). Lars Aaman har tidligere været ansat hos Deloitte, Kammeradvokaten og Plesner. Ligeledes benytter vi jura professor Preben Stuar Lauridsen, når det det drejer sig om fortolkning af skatteprocessuelle regler, civilret eller EU-retlige spørgsmål.

Mentor Tax Accounting SMBA er medlem af ITPA-(International Tax Planning association), og vi repræsenterer Sovereign Group i Danmark, og indgår som en del af deres skatterådgivnings-team world wide. Vi er også tilknyttet Udvandrerne.dk som skatteeksperter.

Thorbjørn Henriksen er endvidere en flittig skribent, og har skrevet utallige artikler i SR-SKAT, UFS, SPO (skattepolitisk oversigt)

Print Friendly, PDF & Email