Samarbejde

Er du en revisor eller bogholder med mange bogføringsklienter, så er der måske basis for et profitabelt samarbejde.

Jeg tjener godt på skattesager, og jeg vil gerne give dig andel i denne fortjeneste, hvis du leverer skattesager til min virksomhed.

Hvis revisionspligten for mindre selskaber bliver afskaffet, kan der også blive tale om et samarbejde på dette område.

Print Friendly, PDF & Email