Skatteeliminering selskaber

Selskaber


Med vedtagelsen L 98 den 17. maj 2005 er det igen blevet muligt for selskaber at få sine frie midler forrentet skattefrit.

Den bestemmelse, der tidligere gjorde dette umuligt – nemlig aktieavancebeskatningsloven § 2a – blev ophævet ved ovennævnte lov fordi skattedepartementet fandt bestemmelsen EU-stridig.

Skatteministeren har dog – højst overraskende – afskaffet ovennævnte bestemmelse ikke blot i relation til lavskattelande inden for EU (f.eks. Cypern, Gibraltar og Irland), men i relation til samtlige lande i hele verden.

Som Ria Falk fra KPMG skrev i revision og regnskabsvæsen nr. 9 2005.

”Det kan imidlertid undre, at f.eks. obligationsinvesteringer med deltagelse af fem 20%-investorer i fremtiden kan placeres i skattelyselskaber uden nogen form for lokal indkomstbeskatning og med aktieavance- og udbyttebeskatning i Danmark, herunder mulighed for skattefritagelse i danske selskaber”

Det er nu muligt at foretage skattefri opsparing for selskaber uden problemer. For ledelsen i danske selskaber med store likvide beholdninger må det nærmest være erstatningspådragende ikke at benytte den af Skatteministeren godkende skattemodel.

Print Friendly, PDF & Email