Skatteeliminering

Kan jeg få nedbragt min skat?


Ingen er juridisk eller moralsk forpligtiget til at betale mere skat en højst nødvendigt. Eller som højesteretsdommer Jørgen Nørgaard har udtalt i Juristen 2001, pag. 68,

“at det som udgangspunkt er helt legitimt at lade en dispositions foretagelse være styret af ønsket om at opnå en skattemæssig fordel. Der er intet forkert i, at en virksomhedsleder anser en skat som en omkostning, det gælder om at holde nede på linie, som alle andre omkostninger – en anden synsvinkel kan tværtimod være ansvarspådragende.”

Vi har derfor ikke dårlig samvittighed over at tilbyde en vifte af forskellige skatteelimineringsmodeller, som du kan gøre brug af.

Hvem kan vi hjælpe?

Det er langt fra alle vi kan hjælpe med skatten, så det er derfor vigtigt, at du læser nedenstående, og vurderer om du ud fra dette kan komme i betragtning.

Ad lønmodtagere:

Hvis du er lønmodtager, kan vi hjælpe dig, hvis du har en stor positiv kapitalindkomst, eller en stor personlig indkomst (mere end 700.000 kr./år).

Ad hovedaktionær:

Hvis du er hovedaktionær, kan vi næsten altid hjælpe – måske ikke altid med direkte skatteeliminering, men så med skatteudskydelse.

Overvejer du at sælge din virksomhed, og er i den forbindelse villig til at flytte til udlandet, så er der meget store muligheder for effektiv skatteeliminering, som man ikke bør gå glip af.

Ad selskaber:

Har du et selskab med likvide beholdninger på mere end 5. mio. kr., så er der muligheder for at fjerne beskatningen af værditilvæksten. Endvidere kan vi være behjælpelige med, at du få rådighed over pengene – uden det medfører løn- eller udbyttebeskatning.

Ad personlige erhvervsdrivende:

Har du ledig kapital, kan vi være behjælpelig med at forrente denne kapital skattefrit.

Har du endvidere en driftsaktivitet, der ikke kræver kontor eller fast personale, f.eks. fordi du arbejder direkte ude hos kunderne, så er der måske også mulighed for at eliminere skatten på den løbende indtjening i virksomheden.

Hvad koster det?

Der kan ikke sættes faste priser, men typisk ligger prisen på en skatteelimineringspakke på mellem 25 tkr. og 100.000 kr.

I nogle tilfælde vil der også være løbende udgifter mens det står på. Udgifterne vil her være mellem 5.000 kr./år til ca. 35.000 kr./år.

Ønsker du et indledende møde, hvor vi drøfter dine muligheder, koster det 1.000 kr.

Print Friendly, PDF & Email