Det offentlige betaler dit rådgiverhonorar?

Ønsker du at klage over en afgørelse fra de lokale skattemyndigheder, men tøver på grund af omkostninger til skatterådgiver, så er der hjælp at hente hos os.

Lov nr. 388 af 6. juni 2002 giver dig ret til at få 100 % omkostningsgodtgørelse i skattesager, hvor du vinder mere end 50 % af det påklagede beløb.

Derfor påtager vi os ofte at føre din skattesag efter devisen no cure no pay, hvis sagen vedrører lovfortolkning. I praksis betyder det, at du ingen udgifter har, når vi fører sagen.

Vinder vi sagen med mere end 50 % underskriver du blot en transporterklæring, hvorefter vi rekvirerer vederlaget hos Told & Skat.

Vedrører sagen bevisskøn, altså hvor skattemyndighederne ikke tror på det du siger, så kører vi normalt ikke no cure no pay. I sådanne sager har skatteyderen selv et stort ansvar for, at sagen vindes.

Vores timepriser er mellem 1.800 kr. og 2.500 kr. alt efter om det vedrører lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende og alt efter om det vedrører international skatteforhold eller ej.

Print Friendly, PDF & Email