Føring af skattesager ved Landsskatteretten

Skatterådgivning

Føring af skattesager ved Landsskatteretten er en totalt anden verden end ved skatteankenævnene.

Retten består af en retspræsident, tre retsformand og 32 retsmedlemmer.

De 21 retsmedlemmer er udpeget af skatteministeren, mens 11 er valgt af folketinget. Mindst 11 retsmedlemmer skal være dommere og vil normalt have deres daglige arbejde i Østre eller Vestre Landsret.

Derudover er der ca. 90 medarbejdere.

Det er også i Landsskatteretten en menig medarbejder, der udarbejder en kontorindstilling, men til en kontorchef i Landsskatteretten som herefter godkender indstillingen. Derefter overgår sagen som oftest til et nævn bestående af en retsformand og to andre nævnsmedlemmer.

Man kan anmode om kontormøde eller retsmøde i sagen, hvor man kan fremlægge sine synspunkter mundtligt.

Retsformanden er ansat af Landsskatteretten, og er den der skal garantere den faglige ekspertise. De andre nævnsmedlemmer kan være alt fra et folketingsmedlem til en Landsdommer.

Kvaliteten af afgørelserne går for at være høje – særligt når det drejer sig om retlige skøn. Endvidere går Landsskatten for at være moderat skatteydervenlig.

Man skal altså ikke fortvivle, hvis man ikke har fået medhold i skatteankenævnet. Der er ofte særdeles gode chancer for, at Landsskatteretten omgør den kendelse som skatteankenævnet har afsagt.

Print Friendly, PDF & Email