Lidt statistik omkring føring af skattesager

Skattemyndighederne afsiger hvert år omkring 16.000 forkerte skatteforhøjelser, hvoraf ca. 9.000 bliver påklaget og vundet af skatteyderen i de administrative klagesystemer.

De sidste 7.000 er afgørelser, der enten ikke er blevet påklaget, eller hvor der er sket en fejl i forbindelse med klagebehandlingen.

I diverse skatteankenævn, som er den første klageinstans, behandles der ca. 20.000 skattesager årligt, hvoraf skattemyndighederne vinder omkring 65 % af skattesagerne.

Ved Landsskatteretten som er den anden administrative klageinstans (for selskaber den første) behandles årligt omkring 4000 skattesager, hvoraf skattemyndighederne vinder omkring 55-60 % af skattesagerne alt efter hvordan man gør det op.

Ved Landsretterne behandles der årligt ca. 300 skattesager, hvoraf skattemyndighederne vinder ca. 80 %. Ved Højesteret behandles der årligt omkring 60 sager, hvoraf skattemyndighederne vinder omkring 90 % af skattesagerne.

Har man først passeret Landsskatteretten, er den statistiske chance for at vinde skattesagen således yderst beskeden.
Link til vore andre kompetanceområder:

Skatterådgivning
Investering i K/S-ejendomme
Skatterådgivning for advokater og revisorer

Print Friendly, PDF & Email